اگر در حیطه ترجمه انگلیسی به فارسی یا تسلط در درج اخبار در سایت و مقاله نویسی و عکاسی خودرو علاقه به همکاری با تیم مجله خودرو دارید اطلاعات مورد نیاز مانند نمونه کار ، شماره تماس و ... را به ایمیل ( ایمیل سایت ) ایمیل کنید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما ارتباط برقرار کنند

شما میتوانید خودرو خود را در اختیار تیم مجله خودرو قرار داده تا توسط این تیم بررسی شود 
نکته قابل ذکر : خودرو شما قبلا در مجله خودرو بررسی نشده باشد
شما میتوانید شماره تماس ، نام شهر و نام خودرو را به ایمیل ( ایمیل سایت ) ارسال کنید